Podkarpackie: Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Date of publication: 09.09.2015
Średni czas czytania 3 minutes
print

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego, która inicjuje i realizuje wiele interesujących i wartościowych projektów kulturalnych oraz edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką, tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do  konfrontacji oraz wymiany doświadczeń, ujawniania talentów, a także ich popularyzacji poprzez przeglądy, konkursy, koncerty, spektakle.

Ponadto w ciągu roku prezentowanych jest kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii. Do priorytetowych obszarów funkcjonowania CK należy działalność regionalna, skupiona głównie wokół folkloru i sztuki ludowej. W CK działa również Kino „Centrum”, w repertuarze którego można znaleźć bogatą ofertę filmową. Obecnie, najważniejszym działaniem edukacyjnym realizowanym przez instytucję, jest program Bardzo Młoda Kultura. Na Podkarpaciu funkcjonuje on pod nazwą Podkarpacka Edukacja Kulturowa (PEK). Celem projektu jest integracja i rozwój środowiska zajmującego się edukacją kulturalną na Podkarpaciu. Najważniejszym ogniwem w łańcuchu narzędzi, które wykorzystujemy dla realizacji tego celu są warsztaty, które są organizowane w wybranych miastach województwie, co pozwala na angażowanie się osób z różnych zakątków Podkarpacia.

W warsztatach, współpracując z doświadczonymi specjalistami, staramy się przekazywać umiejętności i kompetencje, które uczestnicy będą mogli praktycznie wykorzystywać w swoich codziennych działaniach. Realizacja tego typu warsztatów jest bardzo istotna na Podkarpaciu, bowiem dotąd żaden podmiot w województwie nie prowadził podobnych przedsięwzięć, a jak wskazują wyniki badań diagnostycznych prowadzonych w ramach projektu - istnieje taka potrzeba. Realizowany konkurs grantowy w ramach PEK znacznie przyczynia się do zwiększenia liczby inicjatyw kulturalnych w województwie mających na celu podnoszenie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, a jak pokazuje dwuletnie doświadczenie - działania te najczęściej realizowane są w niewielkich miejscowościach. Struktura projektu, pozwala zaangażować się zarówno osobom doświadczonym, jak i raczkującym na polu edukacji kulturowej, którym staramy się zapewnić wsparcie na każdym kroku. Dlatego też projekt PEK pozwolił kilku osobom z sukcesem zrealizować pierwszy, całkowicie autorski projekt.

Kontakt:

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl

Koordynatorki:

Katarzyna Medelczyk
Dominika Osypanko