Małopolskie: SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce

Date of publication: 06.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

SYNAPSY to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. Chcemy wspólnie tworzyć nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą – w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku. Łączymy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz mądre działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

 

W ramach SYNAPS prowadzimy działania informacyjne i sieciujące, organizujemy warsztaty dla nauczycieli i animatorów, konkurs lokalnych projektów, prowadzimy diagnozę i ewaluację. Na naszej stronie http://synapsy.malopolska.pl oprócz aktualności programowych umieszczamy materiały edukacyjne.

Szukamy ludzi, którzy widzą sens w działaniach wspólnotowych i wymianie umiejętności, którzy chcą współdziałać z innymi osobami, kolektywami i instytucjami zainteresowanymi tworzeniem aktywnej sieci wsparcia dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, żeby w planowanych działaniach brali udział nie tylko bezpośredni uczestnicy naszego programu, ale również partnerzy, włączani przez naszych uczestników na różnych etapach realizacji projektu: inni nauczyciele i animatorzy, artyści, aktywiści społeczni, liderzy kultury, samorządowcy, decydenci, lokalne kolektywy twórcze, instytucje kultury i oświaty.

Jako Małopolski Instytut Kultury jesteśmy instytucją Województwa Małopolskiego, która wspiera rozwój sektora kultury w regionie. Promujemy i twórczo wykorzystujemy zasoby kulturowe Małopolski, dając mieszkańcom regionu możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzymy autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmujemy się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski. W działaniach promocyjnych szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie nowych technologii. Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty małopolskich podmiotów kultury, działających razem i wspierających się Obserwujemy i analizujemy procesy zachodzące w kulturze Małopolski. Realizujemy badania, opisujemy zjawiska, przygotowujemy kompleksowe informacje, formułujemy rekomendacje, które służą podmiotom sektora kultury w skutecznym wykorzystywaniu jego potencjału. Rezultaty naszej działalności upowszechniamy we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.

Kontakt:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84

Zespół:

Katarzyna Dzigańska
Elżbieta Kaproń
Weronika Idzikowska
Weronika Stępniak
Joanna Więcław