Śląskie: operatorkultury.pl

Date of publication: 12.09.2015
Średni czas czytania 3 minutes
print

Projekt operatorkultury.pl to kompleksowe działanie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Oprócz standardowych dla “Bardzo Młodej Kultury” modułów: diagnoz, mikro-dotacji dla międzysektorowych partnerstw, szkoleń i spotkań branżowych zawiera rozbudowany moduł doradczy i konsultacyjny, który w efekcie zmierza do szerokiego upowszechnienia idei współpracy międzysektorowej: instytucji kultury, oświatowych i organizacji pozarządowych.

Sposób wdrażania programu w województwie śląskim mieści się w wyznaczonych przez program ramach, posiada jednak swój autorski charakter wynikający rzecz jasna ze specyfiki Instytutu, ale i potrzeby kontynuacji rozpoczętych już w 2013 r. działań na rzecz rozwoju - identyfikacji zasobów i potencjałów edukacji kulturowej w całym regionie z uwzględnieniem jego różnorodności.Taka postawa pozwoliła zbudować otwartą, zaangażowaną i międzysektorową sieć organizacji i ekspertów gotowych do proponowania dobrych rozwiązań dla łączenia potencjału sektorów kultury i edukacji na rzecz dzieci i młodzieży.

Szczególnie istotna jest tu kooperacja z sektorem oświatowym - Instytut zawiązał strategiczne partnerstwa z siecią Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, a w szczególności z Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i Rybnika. Ważne jest by projekty edukacyjne angażowały nauczycieli i animatorów kulturowych w równy sposób, aby partnerstwa były oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  W operatorkultury.pl wiemy, że czas kształcenia dzieci i młodzieży to doskonały moment, by wspólnie realizować wartościowe projekty edukacji kulturowej, uwzględniając warunki przestrzeni kulturowych w szkole i poza jej murami w jednej z proponowanych ścieżek mikro-dotacji: “Program Dotacyjny dla autorskich, innowacyjnych projektów edukacji kulturowej” oraz “Konkursie dla Partnerstw” skierowanym do duetów nauczyciela i animatora.

Już teraz zapraszamy do witryny operatorkultury.pl. i skorzystania z narzędziownika edukacji kulturowej. Publikacja pod nazwą Ko-operacja kulturowo-edukacyjna „Chcieć to móc” stanowić może inspirację, a także bazę wiedzy dotyczącą edukacji kulturowej realizowanej dla dzieci i młodzieży.

Kontakt:

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
ul. Teatralna 4
40-003 Katowice

Zespół:

Maciej Zygmunt
Aleksander Lysko
Łukasz Dziuba
Marta Rosół
Hanna Kostrzewska