Mazowieckie: Kulturalni Edukatorzy

Date of publication: 07.09.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Jesteśmy regionalną instytucją kultury, jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dążymy do tego, aby MIK był nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej.

Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja.Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie. Ciągle też szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana. Dbamy o dostępność kultury dla odbiorców, dla których jest ona utrudniona.  

Program Bardzo Młoda Kultura w mazowieckiej odsłonie, który realizujemy pod nazwą „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury pozwala nam wspierać kulturę powstającą oddolnie, w niewielkich miejscowościach, przez osoby, które czasem na co dzień nie są związane z żadną instytucją czy organizacją, a które widzą sens w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach projektu wspieramy współpracę środowiska oświaty i kultury. Staramy się tworzyć kontekst i możliwości nie tylko do spotkania obu tych światów, ale również do wykorzystania tego spotkania we wspólnej pracy, myśleniu o młodych odbiorcach kultury i w budowaniu nieformalnej sieci, która w długoterminowej perspektywie może budować inne, świeże i relacyjne oblicze kultury w regionie.

Kontakt:

Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa

Koordynatorki projektu:

Agata Roman
Natalia Roicka
Katarzyna Lindner