"Wieś w Polsce 2017: Diagnoza i prognoza" - Raport z badania

Date of publication: 26.10.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Polecamy uwadze raport z badań, których celem była syntetyczna rekonstrukcja przemian zachodzących na polskiej wsi po 1989 roku, analiza najważniejszych trendów bieżących oraz rozpoznanie kluczowych wyzwań dotyczących przyszłości. 

Raport prezentuje najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z badania realizowanego na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przez zespół, w którego skład weszli dr Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska i Zofia Włodarczyk. Prace badawcze były prowadzone od września 2016 roku do lipca 2017 roku w ramach projektu Fundacji Pole Dialogu. 

Uwaga badaczy koncentrowała się na czterech zidentyfikowanych na wstępie obszarach aktywności: gospodarczej, społecznej, kulturowej i politycznej. Skupienie się na tych obszarach znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze tekstu. Po krótkim wprowadzeniu omówiona zostaje sytuacja ogólną, a następnie przedstawione najważniejsze zmiany, jakie zaszły w każdym z wymienionych obszarów w ostatnim trzydziestoleciu, oraz najważniejsze prognozy ich dotyczące. Całość domyka podsumowanie wraz z rekomendacjami.  

- ze wstępu

Publikację w formacie PDF można znaleźć:

Wersja skrócona: http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Wies-w-Polsce-2017_Diagnoza-i-prognoza_skrot.pdf

Wersja pełna: http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Wies-w-Polsce-2017-Diagnoza-i-Prognoza-Raport-FWW-pelny.pdf