Konkurs w kujawsko-pomorskim rozstrzygnięty! Przedstawiamy autorów i ich pomysły

Date of publication: 15.09.2016
Średni czas czytania 6 minutes
print

Na zdjęciach sportretowane zostały osoby realizujące zwycięskie projekty w Strukturach Kultury w 2016 roku – Tandemy edukacja + kultura.

Zapomniane historie – Agata Wędrowska i Marcin Rozczyniała

Celem projektu jest stworzenie filmu eksperymentalnego łączącego fabułę i animację poklatkową. Całość działań zostanie sfilmowana w formie dokumentu. Scenariusz animacji powstanie na podstawie opisu przeżyć z dzieciństwa osób starszych. Dzieci w oparciu o wysłuchane historie stworzą film animowany według własnej interpretacji, mając do dyspozycji różne formy animacji (rotoskopia, lakowa, clay motion, wycinankowa, rysunkowa ). Całość zostanie zwieńczona uroczystą premierą stworzonego filmu.

Mówią ulice – Elżbieta Chrulska, Angelika Jasiulewicz, Joanna Wnuczyńska

Projekt „Mówią ulice” stawia sobie za główny cel rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodych ludzi w Toruniu poprzez przełamywanie stereotypowego myślenia o osobie bezdomnej, ale i o teatrze, który może służyć za medium do podejmowania dyskusji na trudne tematy. Chcemy młodym ludziom pokazać, jak praktycznym narzędziem może okazać się teatr, który zazwyczaj kojarzy się młodzieży tylko z instytucją i działaniami na scenie z wyraźnym podziałem na aktorów i widzów. Tymczasem istnieje też teatr zaangażowany społecznie (teatr forum), który nie tylko chce opowiadać o ważnych i często tabuizowanych problemach, ale także podejmować wraz z widzami-aktorami dyskusję.

Od kultury do tolerancji – Alina Kaszkur i Wojciech Trempała

Projekt "Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji" wśród młodzieży szkolnej będzie realizowany przez Centrum Badań Sfery Publicznej z siedzibą w Bydgoszczy. Projekt ma na celu przeprowadzenie cyklu 12 warsztatów dla uczniów bydgoskich szkół średnich oraz towarzyszących im badań ankietowych wykazujących, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie postawy tolerancji wśród młodzieży.

Będzie dobrze dzieciak – Dariusz Brzostek i Rafał Kołacki

Zasadniczą koncepcją projektu jest aktywizacja, zainteresowanie dzieci i młodzieży muzyką i kulturą hip-hop. Nagranie profesjonalnej płyty CD z kilkoma utworami podsumowującymi cykl zajęć warsztatowych mających na celu naukę pisania i wykonania hip-hopowych tekstów, pozyskanie umiejętności tworzenia prostych sampli przez ich uczestników. Taka forma animacji miałaby dotrzeć przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które mają szczególne problemy z procesem akulturacji w małych miastach i miasteczkach (Szubin, Nakło). Poprzez swoją wszechobecność w kulturze masowej muzyka hip-hop dla wielu z nich (poprzez udział w projekcie) stanie się najprostszą i skuteczną formą wyrażania swojego światopoglądu. W codziennej szarej rzeczywistości wykrzyczenie, wyrecytowanie czy też wyśpiewanie hip-hopowego tekstu może spełnić funkcję niemal terapeutyczną. Doświadczenie, umiejętność oraz fizyczny egzemplarz płyty CD stanie się pamiątką na całe życie.

Alchemia malarstawa w górznieńskim kalejdoskopie – Izabela Carbiner i Maria Szwedowska

Projekt ma za zadanie połączenie sztuki z chemią, a tak naprawdę zaciekawienie chemią (alchemią) poprzez sztukę i vice versa. Chcemy wyjść poza konwencję szkoły, uciec od teorii. Proponujemy warsztaty chemiczne oraz warsztaty z batiku i tak przejdziemy od chemii do sztuki. 
Poprzez działania projektowe chcemy zintegrować młodzież licealną, chcemy wyjść poza mury szkoły i pokazać nasze działania w środowisku lokalnym (integracja ze środowiskiem lokalnym). Projekt ma również pozwolić na nowo poznać Górzno przez lokalną młodzież a pochodzącej spoza Górzna poznać Górzno, jego historię, legendy ( zajęcia terenowe - szlakiem legend górznieńskich ) oraz piękno przyrody. Projekt ma za zadanie uwrażliwić każdą i każdego na piękno naszego świata i pozwolić spojrzeć na niego z szerokiej perspektywy. Pozwoli również na konfrontację tego co widzą w Górznie mieszkańcy a co zauważają osoby, które dopiero poznają to przepiękne miasteczko. Zadaniem tych działań jest również poznanie warsztatu pracy artysty.

Look in the darkness – Marek Noniewicz i Karolina Suchodolska

Podstawowym założeniem projektu jest rozbudzenie w jego uczestnikach wrażliwości na sztukę i na siebie nawzajem i poprzez kreatywność współpracę. Projekt zakłada wykorzystanie środków czarnego teatru, elementów performance, fotografii o charakterze efemerycznym - chwilowe obrazy na pigmencie fosforescencyjnym.  Dzieci zazwyczaj boją się ciemności. Jest to jeden z atawizmów człowieka. Podczas warsztatów będziemy oswajać uczestników z ciemnością, budować pozytywne skojarzenia wokół mroku. Projekt jest cyklem warsztatów, realizowanych w 4 instytucjach oświatowych (szkoły i Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem), oddalonych od centrum miasta. Efektem działań w szkołach będzie stworzenie 4 etiud będących fuzją działań teatralnych i działań z zakresu sztuk wizualnych. 

Fot. Natalia Miedziak-Skonieczna