Spotkanie z beneficjentami projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Date of publication: 09.08.2016
Średni czas czytania 0 minutes
print

Spotkanie siedmiu beneficjentów projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa z dyrektorem Centrum Kulturalnego w Przemyślu i pracownikami instytucji zaangażowanymi w projekt. Podczas spotkania beneficjenci poznali "opiekunów" swoich projektów, którzy wspierać będą proces realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw.

Fot. Łukasz Kisielica