Badania ewaluujące warszaty i regranting na Warmii i Mazurach

Date of publication: 09.08.2016
Średni czas czytania 3 minutes
print

Przedstawiamy pierwsze raporty badawcze powstałe w ramach Wędrownej Akademii Kultury. Pierwszy z nich dotyczy warsztatów dla edukatorów i opiera się na wynikach ankiet rozesłanych do uczestników oraz obserwacji poczynionych w trakcie ich trwania. Tematem drugiego raportu jest konkurs grantowy przeprowadzony przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych pomiędzy kwietniem a czerwcem 2016 roku. Badanie polegało w tym wypadku na przeprowadzeniu ankiet internetowych wśród wnioskodawców oraz ich partnerów, a także analizie treści wniosków grantowych i mechanizmu ich oceniania.

Przeprowadzone warsztaty zostały dobrze ocenione przez uczestników. Tylko pojedyncze osoby miały do nich poważniejsze zastrzeżenia. Najczęściej powtarzająca się uwaga dotyczyła niewystarczającej ilości informacji związanych z technicznymi i formalnymi aspektami pisania wniosku. Skłania ona do wniosku, że przydatne byłoby organizowanie w przyszłości odrębnych spotkań temu poświęconych. W ocenie obserwatorów warsztaty cechował wysoki poziom merytoryczny oraz atmosfera sprzyjająca kreatywności i refleksji. Propozycje drobnych zmian i ulepszeń zostały zawarte w końcowej części raportu (ze wstępu). Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu, opracowanego przez Martę Skowrońską, Bogumiłę Mateję-Jaworską i FIlipa Schmidta.

Badania dotyczące przebiegu i procedury regrantingu pokazują ogromne zróżnicowanie dotyczące umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia działań w obszarze edukacji kulturowej oraz tworzenia aplikacji grantowych. Sugerują także konieczność poszerzania grona uczestników programu BMK na Warmii i Mazurach w kolejnych przedsięwzięciach i edycjach konkursu, zwrócenie szczególnej uwagi na obszary leżące z dala od Olsztyna, szersze włączenie w roli wnioskodawców nauczycieli oraz indywidualną pracę z tymi autorami projektów, którzy słabiej radzą sobie z opracowaniem dobrej aplikacji konkursowej. Wskazana wydaje się intensyfikacja pracy polegającej na uczeniu edukatorów m.in: w jaki sposób szerokie rozumienie kultury może znaleźć swój wyraz w pomyśle na działanie edukacyjne oraz jak diagnozować środowisko lokalne. W raporcie zaproponowano również np. uszczegółowienie informacji, które muszą znajdować się w aplikacjach, a także doprecyzowanie niektórych kwestii w regulaminie, takich jak możliwość składania wielu aplikacji przez jedną osobę oraz definicja współpracy międzysektorowej. Pełna treśc raportu, opracowanego również przez Martę Skowrońską, Bogumiłę Mateję-Jaworską i Filipa Schmidta dostępna jest na stronie Wędrownej Akademii Kultury

Zapraszamy do lektury!