Warsztaty prowadzone przez A. Ziętka

Date of publication: 15.06.2016
Średni czas czytania 3 minutes
print

W czasie warsztatu w sposób doświadczalny prześledzimy drogę od chęci działania do osiągnięcia planowanych efektów projektu. Symulując wszystkie etapy pozwolimy sobie na nowe odkrycia, jak i na popełnianie błędów. Dokonamy wspólnej analizy i sformułujemy wnioski przydatne w przyszłym praktycznym działaniu. -obiecał A. Ziętek w zapowiedziach.

W czasie warsztatu w sposób doświadczalny prześledzimy drogę od chęci działania do osiągnięcia planowanych efektów projektu. Symulując wszystkie etapy pozwolimy sobie na nowe odkrycia, jak i na popełnianie błędów. Dokonamy wspólnej analizy i sformułujemy wnioski przydatne w przyszłym praktycznym działaniu. -obiecał A. Ziętek w zapowiedziach.

I faktycznie, nie było to spotkanie czysto teoretyczne, jednym z jego efektów były bowiem pomysły gotowe do realizacji. Uczestnicy poznawali zagadnienia dotyczące określania celu, pracy w grupie, kreatywnego planowania oraz tworzenia racjonalnej i zbalansowanej struktury działań projektowych. Warsztat pozwolił na poznanie swoich mocnych stron, jaki tych, które wymagają dalszego rozwoju. Będzie na to szansa: po warsztacie wprowadzającym każda z uczestniczących osób wybierała minimum 2 warsztaty tematyczne, w których miała następnie wziąć udział.

Arkadiusz Ziętek – twórca teatralny urodzony w Lublinie. Wieloletni kierownik artystyczny stowarzyszenia Interkunst e.V. w Berlinie. Jako reżyser, aktor, trener, scenarzysta angażuje się w projekty dotyczące  problemów społecznych. W 2007 roku  razem z Mike’iem Hughes’em (Uncalled for) poprowadził jeden z pierwszych w Polsce warsztatów impro, który był ważnym impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku w naszym kraju.  W swojej pracy teatralnej i pedagogicznej posługuje się też metodami dramowymi w tym elementami „teatru uciśnionych”  Augusto Boala. Bazując na doświadczeniach wyniesionych z teatru, pracy wielu projektach oraz studiach trenerskich i reżyserskich prowadzi warsztaty teatralne i szkolenia wspierające umiejętności interpersonalne w zakresie, spontaniczności, kreatywności, komunikacji, współdziałania, wystąpień publicznych oraz  budujących i integrujących grupę.