Podlaski Pomost Kultury: warsztaty

Date of publication: 14.06.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

Cykl 10 warsztatów merytorycznych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, których celem było podnoszenie kwalifikacji podlaskich animatorów kultury.

Na warsztaty zaproszone zostały osoby zajmujące się  edukacją  kulturową lub prowadzące działania kulturalne, nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia, pracownicyinstytucjikultury, organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz animatorów kultury i edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Tematy warsztatów:

High-tech & GLAM; Nowoczesne środki docierania do odbiorców i komunikacji z odbiorcami; Media społecznościowe w edukacji kulturowej; Działania międzypokoleniowe w teorii i praktyce; "Cokolwiek myślisz o szkolnym apelu, pomyśl odwrotnie”, czyli teatr w życiu społeczności lokalnej; Historie małe i duże - edukacja kulturowa w małych ojczyznach; Projektowanie sytuacji twórczych; Sztuka Spotkania; Ewaluacja i diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych; Grywalizacja.