Po(d)łącz się. Wielkopolska sieć kultury

Date of publication: 19.05.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

„Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury” to spotkanie edukatorów i animatorów organizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. 

Sieć zawiązujemy by się poznać, dowiedzieć się o swoich działaniach i porozmawiać o współpracy i wsparciu realizacji projektów. To pierwsze takie spotkanie obejmujące swoim zasięgiem całe województwo.

W „Po(d)łącz się” wzięli udział animatorzy i edukatorzy kulturowi, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji pozarządowych oraz działający aktywnie „wolni strzelcy”. W programie znalazły się: giełda wielkopolskich projektów edukacyjnych i kulturowych, warsztaty dotyczące technik prowadzenia edukacji kulturowej i diagnozy społeczności lokalnych, porady specjalistyczne w ramach tzw. stolików eksperckich, a także dyskusja na temat współpracy pól edukacji i kultury.

Fot. Krystian Daszkowski