Konferencja inaugurująca projekt "Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej"

Date of publication: 06.05.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

22 kwietnia 2016r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Konferencja inauguracyjna była pierwszym przystankiem na 3 letniej ścieżce realizacji w województwie świętokrzyskim założeń Bardzo Młodej Kultury- innowacyjnego programu Narodowego Centrum Kultury.

Otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Następnie swoje wystąpienie, pt. Po co nam edukacja kulturowa, wygłosił Prof. Marek Krajewski. Głos zabrała także Justyna Smolińska, z Narodowego Centrum Kultury, która przedstawiła realizację Programy ze strony instytucji prowadzącej. Część prezentacji zamknęła Karolina Opałko, z WDK Kielce, opowiadając o planach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

Po przerwie odbył się panel "Edukacja w kulturze: poza stereotyp", w którym udział wzięli animatorzy i edukatorzy z Województwa i Polski. Dyskusja dotyczyła roli edukacji kulturowej, jej odmian i kontekstów. Przedstawione zostały przykłady działań, po czym rozmawiano o społecznym potencjale przedsięwzięć edukacyjnych, potrzebie prowadzenia działań skierowanych do różnych grup odbiorczych, a także o osobistym i emancypacyjnym wymiarze edukacji kulturowej. W dyskusji wzięła udział również publiczność, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie możliwości i trudności związanych z realizacją działań edukacyjnych w województwie świętokrzyskim.