Spotkanie Dyrektorów instytucji kultury

Date of publication: 29.03.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

2 marca we Wrocławiu miało miejsce spotkanie organizacyjne dotyczące projektu Narodowego Centrum Kultury pt. Bardzo Młoda Kultura. Celem projektu jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce, poprzez budowanie sieci lokalnych liderów kultury, integrowanie wokół nich lokalnych środowisk oraz realizację wspólnych projektów kulturalnych.

Drugiego marca br. w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu spotkało się parudziesięciu przedstawicieli instytucji kultury i samorządów z całego Dolnego Śląska. Celem spotkania była prezentacja założeń programu Narodowego Centrum Kultury pt „Bardzo Młoda Kultura” oraz programów lokalnych inicjowanych przez samorząd województwa, a skierowanych do całego regionu. W dyskusji poruszono kwestie związane z trzyletnim planem realizacji projektu, jego ideą i celami oraz harmonogramem realizacji. Wszelkie informacje organizacyjne nt. spotkania znajdą Państwo do pobrania Tutaj

Koncepcję programu BMK prezentował Arkadiusz Sikora z OKIS we Wrocławiu oraz Paweł Kamiński reprezentujący Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.  Zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu Andrzej Walus przedstawił koncepcję i założenia przyszłego programu grantowego dla instytucji kultury finansowanego przez samorząd województwa.