Kulturalni Edukatorzy w akcji

Date of publication: 21.12.2016
Średni czas czytania 5 minutes
print

W oczekiwaniu na konferencję podsumowującą I rok Programu w województwie mazowieckim, prezentujemy krótko przedsięwzięcia dotowane w ramach konkursu regrantingowego. Do zobaczenia w styczniu!

„3xM: Młodzi Mają głos”, to projekt zgłoszony przez Jarosława Basaja, dedykowany uczniom liceów, techników i gimnazjów w wieku 15-19 lat z Radomia i okolic. Polegał na organizacji warsztatów dziennikarskich, które przygotowywały uczestników do stworzenia Biura Prasowego Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego na festiwalu teatralnym. Wydawali codzienną gazetę i tworzyli reportaże informacyjno-kulturalne emitowane w telewizji. Po zakończeniu festiwalu i realizacji projektu uczestnicy mają szansę kontynuować rozwijanie swoich pasji i umiejętności jako redakcja młodzieżowego wydawnictwa „3xM”, kierowanego do uczniów.

„Daję słowo” to seria działań zaproponowanych przez Monikę Marciniak i Katarzynę Łaziuk, i skierowanych do uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Mińsku Mazowieckim. Jej częścią było stworzenie muralu zlokalizowanego w okolicy dworca, zaprojektowanego na podstawie rozmów z mieszkańcami. Kolejnym etapem był cykl warsztatów, m.in. z Januszem Byszewskim. Przed zaprojektowaniem akcji uczestnicy spotkali się też z Fundacją Kultury Bez Barier, by uwrażliwić się na potrzeby różnych grup odbiorców. 

Organizację warsztatów i spotkań dzięki, którym uczestnicy mogli zapoznać się z problemami związanymi z niepełnosprawnością zakładał projekt „Bez ściemy o…”, zaproponowany przez Małgorzatę Sobiesiak. Dedykowany był uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum z Przasnysza. W programie znalazły się spotkania z osobami z niepełnosprawnością, festyn integracyjny z zabawami, jak również stworzenie mapy miejsc niedostępnych i przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt animator skierowany był do dzieci i młodzieży z dysleksją z terenu powiatu żuromińskiego. Zorganizowano dla nich dwutygodniowe warsztaty z filmu animowanego w 2 grupach wiekowych. Uczestnicy mogli szczegółowo zapoznać się z procesem jego powstawania. Prowadzono także zajęcia motywujące. Dla dorosłych zorganizowano warsztaty z programu korekty dysleksji metodą Davisa. Autorką projektu była Joanna Wlizło.

„Wlaz w las - dialog z naturą” zakładał organizację Święta Drzewa z zewnętrzną wystawą, która poprzedzono interdyscyplinarnymi warsztatami, konkursem fotograficznym, plastycznym, happeningiem i opracowaniem folderu - mapy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami była grupa uczniów w wieku 9-12 lat ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym, która stała się liderami w swoich klasach, wdrażającymi kolegów w kolejne etapy.

Grażyna Chojnowska zgłosiła projekt „Przedszkolaki projektują książkę”, na który składał się cykl warsztatów z autorką wierszy dla dzieci, ilustratorką oraz, z programowania na tabletach. Dzieci miały okazję zapoznać się z  procesem powstawania książki. Tworzyły na tabletach, a potem ich prace  wydrukowano i oprawiono w książkę. Powstała także publikacja dokumentująca działania projektu oraz pomoce do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Elementem przedsięwzięcia było również uczestnictwo w imprezach miejskich i powiatowych.

W ramach działania „Raz dwa trzy czytaMy” przeprowadzono 18 warsztatów, o różnej tematyce, promujących czytelnictwo dla grup przedszkolnych i klas 0-3 z Konstancina oraz nauczycieli. Podczas warsztatów dzieci zapoznawały się z książkami z tzw. wyższej półki, wydawanymi z dbałością o poziom literacki i graficzny. Warsztaty miały formę gry. Zwieńczeniem projektu był marsz dzieci, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach na Wielką Galę Książki, podczas której wręczono im nagrody- książki. Na Galę zaproszono autorów i ilustratorów książek dla dzieci, media oraz przedstawicieli lokalnych władz. Inicjatorką projektu była Maria Mindak

Uczestnikami projektu „Historia jakiej nie znacie!” byli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja nr 12 w Radomiu. Ich zadanie  polegało na stworzeniu filmów animowanych o ziemiach polskich w dobie Chrztu Mieszka I. Poprzedzały je wykłady archeologów połączone z prezentacjami multimedialnymi, uzupełnione wycieczką w dolinę rzeki Mlecznej – do zespołu wczesnośredniowiecznego Radomia i zapoznanie się z jego historią. Pomysłodawczyniami były Elżbieta Skubicha oraz Katarzyna Solarska