Przedsięwzięcia edukacyjne Podlaskiego Pomostu Kultury

Date of publication: 20.12.2016
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach konkursu regrantingowego dotowano 14 projektów edukacyjnych łączących kulturę i oświatę, poniżej prezentujemy niektóre z nich.

„Bajkę twórz, obraz w ruch!” to interdyscyplinarny projekt edukacyjny tworzony z udziałem uczniów z zespołu szkół w Surażu. Projekt rozpoczął się wycieczką młodzieży do Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, gdzie w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki uczestnicy poszukiwali inspiracji do dalszych działań. Główną oś projektu stanowiły dwa moduły warsztatowe: część pierwsza to warsztaty literackie, na których powstała bajka inspirowana historią i twórczością rodziny Sleńdzińskich. Kolejnym etapem były warsztaty z animacji, podczas których opowieść została zwizualizowana, wprawiona w ruch i udźwiękowiona. Podsumowanie projektu wraz z projekcją powstałego filmu odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu oraz Galerii im. Sleńdzińskich. Fot. Joanna Krukowska/ Izabela Korolczuk

Warsztaty komiksu w ramach projektu „Gdzie te kobiety? Wyrysuj nieznane bohaterki”. Udział w warsztatach wzięły uzdolnione plastycznie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, a poprowadził je Jacek Frąś – rysownik komiksów, malarz, plakacista, ilustrator. Fot. Rafał Bołtryk

Projekt „NATURalnie że kultura” miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Turośń Kościelna do kultywowania lokalnej tradycji i obrzędowości związanej z wykorzystaniem zasobów natury w życiu codziennym. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów „Powrót do korzeni”, dzięki którym uczestnicy zapoznali się z zastosowaniem ziół w kosmetyce oraz sposobami dbania o ciało i dom bez chemii. Uczestnicy projektu przeprowadzili wywiady z osobami dorosłymi i seniorami, którzy opowiadali o dawnych tradycjach i obrzędach związanych z wytwórstwem kosmetyków i środków czystości stosowanych dawniej na terenie gminy. Oprócz warsztatów uczestnicy odwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, gdzie dowiedzieli się o tradycjach zielarskich i procesie powstawania ekologicznych produktów. Fot. Magdalena Wysocka

„Opowiedz mi, babciu” to projekt, który miał na celu przybliżenie dzieciom w prostych formach warsztatowych i wyjazdach edukacyjnych tradycje regionalne. W tę swoistą wycieczkę w przeszłość zaangażowane zostały „babcie” z zespołu Knyszynianki, które opowiadały młodym słuchaczom o dawnym życiu, rzadko używanych dzisiaj przedmiotach, zwyczajach, potrawach. Wspólnie ubijano masło, pieczono pampuchy, chleb, używano tary, dzieży czy kopańki. Dodatkową atrakcją były wizyty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz zwiedzanie Alkierza ZPiT „Kurpie Zielone” połączone z ludowymi zabawami. Finałem projektu była prezentacja widowiska teatralnego „Dawno, dawno temu...” ze wspólnym udziałem starszego i młodszego pokolenia. Fot. Iwona Wasiluk/ Joanna Krukowska

Działanie odbywające się w ramach projektu „Zafiksowani czytaniem” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły. Uczniowie klas I gimnazjum z Zespołu Szkół w Jaświłach na (łącznie 39 osób) wzięli udział w warsztatach „sleeveface”, czyli pozowali do zdjęć „ubrani w książki”. „Sleeveface” to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Młodzież z wielkim zaangażowaniem szukała odpowiednich książek, a następnie próbowała odtworzyć swoich okładkowych bohaterów. Fot. Bożena Kupińska/ Ewelina Gilewska

Warsztaty tworzenia animacji poklatkowej w ramach projektu „Zagraj w kulturę”, które poprowadził Krzysztof Wróbel. Efektem końcowym warsztatów był film „Zaczar Zwierz”