Podsumowanie regrantingu w Wielkopolsce

Date of publication: 20.12.2016
Średni czas czytania 6 minutes
print

Działania z dźwiękiem, tańcem, edukacją muzealną, sztukami wizualnymi i dużą dawką dobrej zabawy- zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zwycięskich inicjatyw zrealizowanych przy wsparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Projekt „Czyta-my” dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły ponadgimnazjalnej. Grupa 12 uczniów poznańskiej szkoły ponadgimnazjalnej przygotowuje się do pełnienia roli animatorów kultury w zakresie edukacji przez udział w 4 warsztatach przygotowawczych, a w następnej kolejności prowadzi cykl 3 zajęć artystycznych z książką w trzech grupach przedszkolnych zróżnicowanych wiekowo oraz 3 zajęć artystycznych w grupie dzieci zamieszkujących obszar osiedla Święty Łazarz. Autorką projektu jest Barbara Górecka.

Podczas spacerów miejskich z warsztatami, w tytułowym „Dzienniku Odkrywcy”, dzieci odnotowują wszystko, co uznały za godne uwagi – zarówno plusy jak i minusy konkretnych miejsc. Pomysłodawczynią działania jest Maria Miszczak. Dokumentowana poniżej sytuacja przedstawia jeden ze spacerów w Bramie Poznania. 

Głównym celem projektu „Brzmienie mojego miasta” jest wykorzystanie potencjału twórczego grupy warsztatowej do stworzenia autorskiej wypowiedzi artystycznej – pocztówki muzycznej Rawicza. Podczas warsztatów zainicjowanych przez Krzysztofa Matysiaka, uczestnicy rejestracją najrozmaitsze dźwięki, jakie generuje miasto (bicie dzwonów, rozmowy, ruch uliczny, dzwonek szkolny itd.), generują autorskie dźwięki, przetwarzają zdobyty materiał przy użyciu technik studyjnych (m.in. modulacji dźwięku przy użyciu różnych efektów analogowych i cyfrowych).

Działania prowadzone podczas projektu „KRAJobrazy przeszłości”, zaproponowanego przez Olgę Krause-Matuską, miały doprowadzić do poznania historii oraz tradycji lokalnej Czerwonaka, budowania lokalnej tożsamości, integracji między „starymi” a „nowymi” mieszkańcami poprzez wspólne działania oraz zwrócenia uwagi na krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Realizacja tych celów możliwa była poprzez akcję zbierania archiwaliów (której efektem końcowym była wystawa historyczna), akcję sprzątania cmentarza ewangelickiego, cykl warsztatów, odnoszący się do ważnych wątków miejscowej historii (warsztat kaligrafii, warsztat ceramiczny, akcje plastyczne) oraz poprzez przypomnienie o wielokulturowości tego terenu.

„Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną”, to projekt, który miał na celu stworzenie dzieciom możliwości pierwszego bezpośredniego kontaktu z tą sztuką oraz przekazać elementarne narzędzia do jej interpretacji. Aby zrealizować zamierzone cele, jego autorka- Agata Rodriguez, zorganizowała warsztaty malarskie w pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz warsztaty w Rodriguez Gallery (towarzyszące wystawie sztuki współczesnej), w czasie których dzieci poznały różnorodne formy artystyczne.

Główną ideą „Appalachian Spring” było wytworzenie współpracy pomiędzy zawodowym środowiskiem artystycznym i amatorskim w celu stworzenia dużej formy muzycznej. Wyrazem tej idei było stworzenie spektaklu tanecznego na podstawie dzieła Aarona Coplanda pt. “Appalachian Spring”, w którym oprócz orkiestry i zawodowych tancerzy wystąpiłaby młodzież licealna niemająca żadnego wcześniejszego przygotowania tanecznego. Autorami projektu byli: Przemysław Degóski oraz Krystyna Lama Szydłowska. Na zdjęciach poniżej widać spektakl oraz próby taneczne, które odbyły się w Centrum Amarant.

Projekt "Technikum muzyczne. Emancypacja dźwiękiem”, zainicjowany przez Karolinę Karnacewicz, stanowił cykl warsztatów w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Dzięki niemu młode kobiety zainteresowane muzyką elektro-akustyczną mogły się swobodnie rozwijać, dzielić pomysłami i realizować je z innymi, otrzymywać wsparcie i motywować. Finał projektu miał miejsce w klubie LAS, gdzie dziewczyny prezentowały nabyte podczas warsztatów umiejętności.

Projekt „Twoja szkoła to niezła sztuka” składał się ze spaceru zaangażowanego, podczas którego przybliżone zostały pojęcie modernizmu w architekturze i jego uwikłania w historię Gniezna. Dodatkowo odbyły się warsztaty, które w sposób praktyczny przedstawiły zasady, jakimi rządzi się modernizm w architekturze. Autorami projektu byli: Kamila Kasprzak i Paweł Bartkowiak.

Głównym celem projektu „Wspólny mianownik”, zaproponowanego przez Kingę Mistrzak, było skierowanie uwagi nastolatków na potencjał osiedlowego domu kultury i przedstawienie go jako miejsca, w którym można robić ciekawe rzeczy, a także zachęcenia gimnazjalistów do poznania osób, związanych z domem kultury. Jednak sam projekt skierowany był w stronę kobiet – znalezienia tytułowego wspólnego mianownika dla kobiet powyżej 60-tego roku życia oraz dziewczyn z gimnazjum. U jego podstaw leży budowanie więzi pomiędzy kobietami w różnym wieku, ale także przełamanie pewnego stereotypu i zaangażowanie dziewczyn w pracę wykorzystującą sprzęt techniczny do nagrywania dźwięku i obrazu, a także programy do montażu filmowego.

Fot. Krystian Daszkowski