Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki

Date of publication: 19.12.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

Pod tym tytułem odbyła się konferencja podsumowująca projekt operatorkultury.pl w roku 2016. Uczestniczyli w niej animatorzy/edukatorzy kulturowi oraz nauczyciele z województwa śląskiego, a także zaproszeni goście.

Wśród prelegentów znaleźli się: Katarzyna Wilk (WOM Częstochowa); Sylwia Kurcab (WOM Częstochowa); uczestnicy projektu operatorkultury.pl: Monika Okoń, Aleksandra Jaworudzka, Marta Szmigiel; Dorota Wojciechowska (Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” z Częstochowy); środowisko nauczycieli z regionu: Beata Gendek-Barhoumi, Izabela Karwot, Marcin Wilczyński; przedstawiciele Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach: p.o. Dyrektora Adam Pastuch, Maciej Zygmunt, Łukasz Dziuba. 

Dzień przed konferencją odbyło się seminarium, które odbyło się w Dąbrowie Górniczej w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Uczestniczyło w nim około 20 osób. Spotkanie adresowane było do nauczycieli, animatorów i edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Podczas seminarium dyskutowano o edukacji kulturowej, uwzględniając głos oraz dorobek praktyków i organizacji, wyznaczających standardy pracy z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie prowadził Maciej Zygmunt oraz Łukasz Dziuba z Regionalnego Instytutu Kultury, a gośćmi byli Iwona Wilk – dyrektor MOPT w Dąbrowie Górniczej, Lucyna Frąckiewicz-Godyń oraz Anita Geratowska. 

fot. Anna Wach