Kresy i obrzeża. Edukacja kulturowa w małych środowiskach

Date of publication: 05.11.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

Festiwal edukacyjny „KRESY I OBRZEŻA. Edukacja kulturowa w małych środowiskach” odbył się 15 października 2016 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Wydarzenie poprzedzone było konwentem dla Operatorów Programu Bardzo Młoda Kultura.

W pierwszej części programu zaprezentowano projekty prowadzone na terenie Warmii i Mazur w ramach „Wędrownej Akademii Kultury”, będącej realizacją Programu „Bardzo Młoda Kultura”. Po prezentacji Ryszarda Michalskiego i wypowiedziach autorów inicjatów, zainaugurowano sesję posterową, po której odbyły się warsztaty ewaluacyjne dotyczące procesu regrantingu na Warmii i Mazurach (prowadzone były przez dr Martę Skowrońską i dr Bogumiłę Mateję-Jaworską), a także dyskusja o specyfice regionalnej programu Bardzo Młoda Kultura (z udziałem Operatorów, prowadzona przez Macieja Frąckowiaka).  

W drugim etapie tematem dyskusji były metody edukacji kulturowej skoncentrowanej na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego małych miast i wsi. Podstawą do rozmowy były prezentacje działań edukacyjnych z całego kraju. Zaproszone zostały współpracujące ze Stowarzyszeniem „Tratwa” „Szkoły Tradycji” z Podlasia, Kurpiów, Warmii i Mazur i Mazowsza. 

Omawiano prowadzone na Kurpiach działania edukacyjne, których efektem jest zainteresowanie młodzieży miejskiej praktykami archaicznej kultury oraz odnowienie przekazu kulturowego między dziadkami i wnukami.  Poruszono również historię niezwykłej szkoły tradycji we wsi Sędek w Górach Świętokrzyskich. 

Organizatorem Festiwalu było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Doświadczenia naszej instytucji w edukacji kulturowej na terenach Warmii i Mazur, gdzie ciągłość tradycji została zerwana ze względu na przesiedlenia, przedstawił Ryszard Michalski, kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej. Spotkaniu towarzyszyły występy tradycyjnych muzyków i śpiewaków z Podlasia, Mazowsza, Kurpi oraz Warmii i Mazur.

Źródło: CEiIK, Fot. Piotr Rynkiewicz