Warsztaty w 4 powiatach Województwa Świętokrzyskiego

Date of publication: 02.11.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

Od maja do lipca w ramach w Kielcach, Jędrzejowie, Ostrowcu oraz Stopnicy prowadzone były zajęcia warsztatowe, przygotowujące do składania aplikacji w ramach programu dotacyjnego. Ich tematyka obejmowała m.in.: współpracę na rzecz edukacji kulturalnej, myślenia projektowego, teatru, fotografii, diagnozy lokalnej, sztuki i kultury w roli narzędzia zmiany społecznej.

Warsztaty pt. Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej poprowadził Szymon Pietrasiewicz, kierownik lublińskiej Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry". Pierwszą część stanowiło wprowadzenie teoretyczne, przedstawienie dobrych praktyk, prezentacja oraz omówienie narzędzi pracy animatora kultury. W drugiej części, podczas warsztatów uczestnicy typowali problemy, z którymi się borykają w swoich miejscowościach. Wspólnie poszukiwano działań z zakresu animacji kultury, które pozwoliłyby je rozwiązać. Dyskutowano też nad rolą animatora kultury jako lidera zmiany społecznej i osoby wdrażającej nowe rozwiązania w zakresie kontaktu pracowników instytucji kultury/NOG ze społecznością lokalną.

Warsztat pt. Edukacja kulturalna budowana na zasobach, poprowadził Zbigniew Mieruński -trener, superwizor, animator społeczno-kulturalny, ekspert ds. rozwoju lokalnego. Uczestnicy prowadzonych przez niego zajęć poznawali metody „odkrywania” skarbów kultury lokalnej konstruowania na ich bazie narzędzi edukacyjno-animacyjnych. 

Daniel Jacewicz, reżyser teatralny, animator kultury i założyciel goleniowskiego Teatru "Brama", poprowadził warsztaty teatralne. Zajęcia służyły rozwojowi umiejętności społecznych, pobudzaniu kreatywności, współpracy w grupie i indywidualnych potencjałów. Warsztaty prowadzone przez Daniela Jacewicza angażują fizycznie i emocjonalnie. Istotne jest odkrywanie wrodzonych umiejętności własnego ciała w zakresie ruchu, śpiewu i słowa.

W ramach cyklu, warsztaty prowadzili również: Wera Idzikowska, Jacek Gralczyk, Aleksandra Drzazga, Anna Pankiewicz i Marcin Kaproń, Krzysztof Pacholak i Maja Dobkowska. Więcej informacji nt. programu dostępnych jest na stronach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

Fot. Justyna Jopek, Michał Ziomber, Michał Łagowski, Marcin Janaszek