Program "Bardzo Młoda Kultura" – spotkanie informacyjne

Date of publication: 28.10.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, które planują udział w programie jako regionalni koordynatorzy. Spotkanie odbędzie się 9 listopada w godz. 11.00-16.00 w siedzibie NCK w Warszawie, przy ul. Płockiej 13.

Program "Bardzo Młoda Kultura" – spotkanie informacyjne
spotkanie

Tematyka spotkania obejmuje m.in.: historię i cele programu Bardzo Młoda Kultura, kluczowe etapy realizacji działań, które muszą zostać ujęte we wniosku, a także doświadczenia, które warto wziąć pod uwagę przy ich planowaniu, zasady konkursu oraz przewidziane w regulaminie formy merytorycznego wsparcia dla beneficjentów programu. Planowana jest także dyskusja nt. ewentualnych wątpliwości i problemów, z którymi mierzą się podmioty planujące udział w programie Bardzo Młoda Kultura. Na Państwa pytania i wątpliwości odpowiedzą przedstawiciele Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek w Poznaniu (od 2014 roku realizuje pilotażową edycję programu) oraz pracownicy Narodowego Centrum Kultury.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 4 listopada 2015 r. do godziny 16.00. Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu  pomogą organizatorom w zaplanowaniu treści szkolenia – nie mają one wypływu na dopuszczenie do udziału w naborze. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie prosimy, aby z jednej instytucji zgłaszały się maksymalnie 2 osoby.

Kontakt: Justyna Smolińska, jsmolinska@nck.pl, 22 21 00 189