Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta - Wrocław, Henryka Pobożnego 9
Czw. 23 — Czw. 30 lipca 2020 r.

Wystawa podsumowująca pobyt stypendialny w ramach programu Gaude Polonia

Hanna Miadzwedzewa – artystka-cermik z Białorusi, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Gaude Polonia 2020.

Swój projekt stypendialny realizowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod opieką artystyczną prof.  Macieja Kasperskiego.

Wernisaż: 23 lipca o g. 17.00