Konkurs o stypendia z programu Gaude Polonia 2022. WYNIKI NABORU!

Data publikacji: 23.12.2021
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Publikujemy listę stypendystów programu MKiDN Gaude Polonia

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Gaude Polonia 2022 - lista laureatów konkursu