EtnoPolska 2019 – wyniki naboru

Data publikacji: 06.06.2019
Autor: BT
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Z przyjemnością informujemy, że nabór do programu EtnoPolska 2019 został rozstrzygnięty. Złożono aż 715 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 251 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Zgodnie z § 9 ust. 16 regulaminu Programu minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów.

Beneficjentów programu EtnoPolska 2019 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach. W razie pytań, prosimy o kontakt w godzinach 10.0014.00:

Barbara Tuszyńska, e-mail: btuszynska@nck.pl, tel.: (+48 22) 21 00 178.