EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

Data publikacji: 18.12.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich - dlatego zakładamy preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.

Wniosek do programu należy składać przez system EBOI:

Złóż wniosek →

W trakcie naboru wnioskodawcy mogą złożyć korekty i uzupełnienia do wniosku. Korekty i uzupełnienia do wniosków należy składać w systemie EBOI, uruchamiając opcję aktualizacji złożonego wniosku. Szczegółowe wskazówki na temat złożenia aktualizacji zawarte są w Instrukcji Krok po kroku.

Warunkiem przyjęcia przez NCK aktualizacji wniosku jest przesłanie jej poprzez system EBOI do 18 stycznia 2021. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę jednej lub więcej aktualizacji wniosku, rozpatrywana będzie zawsze ostatnia wersja wniosku złożona w systemie EBOI przed upływem terminu naboru.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.