Kontakt

Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00
Ilona Spałek
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Karolina Michalska
Zastępca Kierownika Działu Szkoleń i Profesjonalizacji