Kontakt

Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Irena Madej
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji
Promocja
NPRCz 2.0