Kontakt

Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Promocja
NPRCz 2.0
Zofia Mioduszewska-Wajszczak
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji
Telephone
22 350 95 40
Karolina Michalska
Zastępca Kierownika Działu Szkoleń i Profesjonalizacji (Zaproś nas do siebie!)