BLISKO – spotkanie informacyjne online

platforma Zoom.us
Czw. 27 stycznia 2022 r.   g. 12:00—14:00

Zapraszamy biblioteki publiczne zainteresowane złożeniem wniosku do konkursu dotacyjnego BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1, na spotkanie informacyjne on-line.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy cele BLISKO,
  • przybliżymy kluczowe założenia programowe i finansowe,  
  • wyjaśnimy, kto może aplikować o środki,
  • zaprezentujemy harmonogram działań w latach 2022–2023.

Zaplanowaliśmy również czas na pytania i odpowiedzi.

Link do spotkania:

 27.01 | BLISKO - spotkanie informacyjne

Zgłoś swoje pytanie!

Prosimy o przekazywanie swoich pytań drogą mailową – pomogą one przygotować program spotkania tak, aby był jak najbardziej pomocny dla Państwa oraz dla przyszłych wnioskodawców.