Złocieniecki Ośrodek Kultury

Konwersja cyfrowa Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Dzięki projektowi udało się wyposażyć zespół Złocienieckiego Ośrodka Kultury w umiejętności do prowadzenia działań animacyjnych w sposób cyfrowy i doposażyć w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w sieci. Umiejętności pozyskane podczas udziału w szkoleniach wykorzystamy w młodzieżowym studiu nagrań dźwięku w Bolegorzynie oraz utworzonym mobilnym studiu fotograficznym, które pracować będzie na terenie wiejskim gminy Złocieniec oraz w świetlicach gdzie dokumentujemy prowadzone przez nasz zespół zajęcia animacyjne, działania edukacyjne i projektowe, wystawy, warsztaty, spotkania, imprezy okolicznościowe. Wyposażyliśmy nową salę muzyczną w studio nagrań audio-video. Doposażyliśmy salę muzyczną w podstawowy sprzęt do prowadzenia zajęć muzycznych online. Modernizujemy istniejącą stronę internetową poprzez zakup programów poprawiających dostępność do informacji i dostosowując ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Misją Złocienieckiego Ośrodka Kultury jest inspirowanie, animowanie i pobudzanie społeczeństwa gminy Złocieniec do aktywności kulturalnej oraz tworzenie przestrzeni i warunków dla zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury. Prowadząc działalność kulturalną umożliwiamy mieszkańcom współtworzenie życia kulturalnego miasta i gminy Złocieniec. Główne cele rozwoju naszego ośrodka dotyczą aktywizacji i zwiększenia uczestnictwa w kulturze oraz tworzenia ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej. Zależy nam na rozwijaniu twórczości artystycznej mieszkańców, upowszechnianiu ważnych treści kulturowych, na rozwijaniu sposobów informacji, promocji służących wzrostowi uczestnictwa w kulturze. Nasze działania sprzyjają rozwijaniu współpracy z grupami partnerskimi, organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, środowiskami twórczymi, kulturotwórczymi, indywidualnymi artystami w celu poszerzenia oferty kulturalnej gminy.

Złocieniecki Ośrodek Kultury