CELEM programu szkoleniowego jest wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturowej online oraz przygotowanie strategii rozwoju cyfrowego instytucji. 

EFEKTEM działań programu szkoleniowego jest budowanie sieci nowocześnie działających domów kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

W skład PROGRAMU SZKOLENIOWEGO wchodzą:  


1. Dwudniowe (16h) szkolenie stacjonarne w siedzibie grantobiorcy „Projektowanie oferty kulturowej online”

Szkolenie ma stanowić podstawę do autorefleksji i wypracowania strategii cyfrowej instytucji. Na podstawie wypracowanej strategii grantobiorcy mogą zaplanować zakup niezbędnego sprzętu ze środków grantu. W szkoleniu powinny wziąć udział zespoły wieloosobowe, w szczególności dyrekcja, pracownicy zajmujący się edukacją kulturalną i animacją kultury, koordynatorzy ds. dostępności.
2. Tutoring online (15h) realizowany przez tutora lub tutorkę, czyli wsparcie w projektowaniu działań online, opartych na potrzebach i zasobach każdego z domów, centrów, ośrodków kultury. 

Pierwsze spotkanie (2h) odbywa się przed szkoleniem stacjonarnym (zebranie potrzeb szkoleniowych oraz przekazanie narzędzia do autodiagnozy), kolejne spotkania (13h) odbędą się po szkoleniu (przygotowanie potencjalnych projektów inspirowanych aktualnymi trendami w obszarze cyfryzacji, przygotowanie potencjalnych projektów w oparciu o zasoby instytucji i potrzeby odbiorców). Spotkania będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej lub platformy do wideokonferencji (np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS lub analogicznej). 


3. Szkolenie specjalistyczne online (min. 2 szkolenia na instytucję)

Grantobiorca będzie mógł wybrać dalszy rozwój – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – w postaci skorzystania z trzech alternatywnych ścieżek szkoleniowych realizowanych online:  

 1. Projektowanie oferty kulturowej online

 2. Narzędzia cyfrowe

 3. Zarządzanie

W jednym szkoleniu będzie uczestniczyła jedna osoba z instytucji, szkolenie będzie odbywało się w grupach ok. 20-osobowych.


4. Konsultacje z ekspertem ds. dostępności

W czasie trwania projektu każdy Grantobiorca będzie mógł skorzystać z konsultacji z ekspertem ds. dostępności, który wesprze proces dostosowania oferty kulturowej online w taki sposób, aby była ona inkluzywna – dostępna cyfrowo dla każdego odbiorcy domu, centrum, ośrodka kultury. Obszary konsultacji:

 • dostępność serwisów www, w tym weryfikacja materiałów zamieszczanych w ramach witryn www,
 • dostępność cyfrowa, w tym weryfikacja dostępności dokumentów publikowanych w formie elektronicznej i doradztwo w tym zakresie,
 • dostępność planowanych działań online,
 • dostępność sprzętu do działań online,
 • współpraca z odbiorcami z niepełnosprawnością,
 • wzmocnienie więzi społecznych poprzez włączenie wszystkim grup odbiorców działań.

5. Webinaria eksperckie (3 spotkania)

Każdy grantobiorca będzie miał możliwość udziału w trzech webinariach przeprowadzonych przez ekspertów.
Na spotkaniach poruszymy takie tematy, jak:   

 • kompetencje cyfrowe jako kluczowe kompetencje przyszłości,
 • projektowanie usług i analiza potrzeb społeczności lokalnej,
 • nowe technologie w kulturze. 

Webinarium będzie nagrywane i publikowane na stronie NCK, uczestniczyć w webinarium będą mogli wszyscy pracownicy instytucji, biorących udział projekcie.


Harmonogram szkoleń: