Zakliczyńskie Centrum Kultury

Multimedialne ZCK

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury udało nam się zakupić niezbędny sprzęt do sali kinowej, dzięki czemu w czerwcu otwieramy nowoczesne, cyfrowe kino społecznościowe ZCK wyposażone dotatkowo w pętlę indukcyjną. Ponadto  doposażyliśmy pracowników w komputery do pracy oraz sprzęt video. Zakupione urządzenia pomogą w poszerzeniu oferty proponowanej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, o programy z obszaru aktywności cyfrowej, urozmaicą i  podniosą też jakość świadczonych usług. Szkolenia zrealizowane w ramach projektu pozwoliły zwiększyć kompetencje zespołu pracowniczego ZCK, a nabyte umiejętności  pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców oraz lepiej promować bieżącą działalność instytucji. Zamierzamy także otworzyć nowy portal internetowy, który spełnia obecne rygory w zakresie nowoczesnego designu oraz dostępności.


Misją Zakliczyńskiego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zakliczyńskie Centrum Kultury tworzy kulturę poprzez organizację ruchu artystycznego oraz realizację projektów w zakresie edukacji kulturalnej i wydarzeń kulturowych, upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i gości Gminy Zakliczyn poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług, chroni kulturę poprzez promocje dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz postaw patriotycznych w społeczeństwie.

„Tak niewielu, za tak niewiele, tak wiele” – to hasło najbardziej zwięźle i odpowiednio oddaje charakter naszej instytucji.

Zakliczyńskie Centrum Kultury