Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

Konwersja cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury pozwolił na rozwój kadry ZCKiT poprzez udział w szkoleniach oraz wpłynął na zwiększenie możliwości prowadzenia działań dla mieszkańców poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego. Realizacja projektu umożliwi także zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i wydarzeniach z zakresu edukacji kulturalnej osobom używającym aparatów słuchowych poprzez montaż pętli indukcyjnych. Na bazie zakupionego sprzętu będą odbywały się koncerty, spektakle teatralne, wydarzenia artystyczne kreowane przez społeczność lokalną oraz warsztaty i animacje z zakresu edukacji kulturalnej. Odbiorcami działań będą mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie oraz inni odbiorcy kultury. Sala wyposażona w pętlę indukcyjną będzie udostępniana organizacjom pozarządowym i szkołom w celu realizacji ich działań. Zwiększenie dostępności wydarzeń realizowanych przez ZCKiT jest ogromnym krokiem w dostosowaniu obiektu do potrzeb szerokiego grona odbiorców.


Podstawowym celem Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i turystyczne mieszkańców, stwarzanie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Ząbkowickie Centrum Kultury i Sztuki