Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w sprzęt cyfrowy i multimedialny oraz przeprowadzenie szkoleń

Realizacja zadania projektu polega na stworzeniu, wyposażeniu studia stacjonarnego oraz mobilnego w sprzęt multimedialny audio-wideo umożliwiający realizację w formie online oraz w formie streamingu wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz pomoc przy realizacji wydarzeń z ośrodkami kultury w Województwie Lubelskim. Realizacja wydarzeń polegałaby na bezpośredniej transmisji bez udziału publiczności oraz nagrywaniu materiału filmowego. Projekt jest również skierowany do instytucji kultury zlokalizowanych w największych zakątkach oraz miejscowościach z trudniejszym dostępem do oferty kulturalnej – mających bariery odległościowe lub finansowe.


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie na najbliższe lata planuje dalsze działania skupiające się na animacji i merytorycznym wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego, zwłaszcza twórczości ludowej. W dziedzinie folkloru dotyczyć one będą ochrony i promocji tradycji kultury ludowej, szczególnie folkloru muzycznego i obrzędowego. Zamierzamy archiwizować osiągnięcia i repertuar najwybitniejszych artystów ludowych. Planujemy dalsze działania związane z dopasowaniem formuły i programu Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych do potrzeb i oczekiwań odbiorców, unowocześnienie form przekazu i wzbogacenie oferty programowej, która zawsze jest dobierana po konsultacjach z Radą Artystyczną, reprezentującą wiele środowisk działających w obszarze kultury ludowej.

WOK Lublin