Transformacja cyfrowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Dzięki projektowi możemy realizować nasz główny cel: interaktywność cyfrową od przedszkola do seniora. Zdobyliśmy wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do realizacji transmisji (wieczór muzyczno-poetycki, promocji tomiku wierszy), teledysku koncertowego oraz retransmisji, umożliwiających uczestnictwo w kulturze całej społeczności Ziemi Wieluńskiej (ok. 50 tys.).  Tworzymy nową ofertę  zadań z wykorzystaniem narzędzi IT. Zakup narzędzi pozwoli nam przenieść standardowe działania do sieci i archiwizować ważne wydarzenia szczególnie te związane z uroczystymi obchodami kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Zapewniliśmy dostępność swojej strony internetowej osobom z niepełnosprawnościami oraz umożliwiliśmy im oglądanie filmów dzięki zainstalowaniu pętli indukcyjnej.


Misją Wieluńskiego Domu  Kultury jest propagowanie szeroko rozumianej kultury, wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej społeczności Ziemi Wieluńskiej, kreowanie i wychowywanie do sztuki poprzez edukację wykorzystującą nowe technologie i sztukę najnowszą. Korzystając z dziedzictwa kultury Ziemi Wieluńskiej,  dbamy o to, aby ją twórczo rozwijać, nie tracąc nic z tego, co jest potencjałem tej ziemi, budujemy przyszłość na naszej historii i nie zamykamy się tylko na niej, stwarzamy warunki dla twórczej kreacji i wielkich wydarzeń artystycznych, by sławiły Wieluń, jako miasto pokoju i pojednania.

Wieluński Dom Kultury