Cyfrowy TDK

Dzięki szkoleniom wprowadziliśmy nowe metody pracy z podopiecznymi. Częściej sięgamy po narzędzia cyfrowe, np. dotyczące tworzenia prezentacji, filmików, czy animacji. Wprowadzamy elementy multimedialne do teatrów, np. samodzielnie przez nas stworzone filmy i dźwięki. Poprawiła się też jakość naszych grafik, plakatów, czy zaproszeń. Nauczyliśmy się obróbki zdjęć. Wprowadziliśmy kalendarz Google, w którym planujemy wydarzenia dla całego domu kultury oraz kina. Nasz profil na Facebooku jest redagowany z wykorzystaniem wiedzy o algorytmach tego medium. W grudniu odbyło się spotkanie z dyrektorem Teatru Polskiego Radia, podczas którego rozmawialiśmy o kształcie dalszej współpracy. Podczas Dni Teatru zorganizowaliśmy wspólne słuchanie radiowych słuchowisk. Planujemy kolejne wspólne słuchowiska pod patronatem TPR, a w następnym roku konkurs na scenariusz i recenzję słuchowiska. Będziemy też kontynuować cykl onlinowych rozmów o teatrze radiowym. Jesienią zrealizowaliśmy nasze pierwsze słuchowisko pt. „O Stasiu Jachowiczu, co został bajkopisarzem”. Powstaje także formuła podcastu o kulturze. Czekamy na sprzęt, by zrealizować jego koncepcję. Będą to cykliczne rozmowy zarówno o tym, co dzieje się w TDK-u, jak też ogólnie o lokalnej kulturze, o tworzących ją ludziach, o pozytywnie zakręconych, o historii miasta oraz o kulturze lasowiackiej. Wybraliśmy platformę, mamy prowadzącego, który ułożył wstępny program. Zrealizowaliśmy wspólnie z lokalną telewizją dwa nagrania koncertów wokalnych. Był to trening przed własnymi tego typu produkcjami i streamingami.


Podstawowym celem działalności Tarnobrzeskiego Domu Kultury jest tworzenie warunków dla aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
Do podstawowych zadań należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych odbiorców.

Zadania te TDK realizuje przede wszystkim poprzez:

  • organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-oświatowych,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach.

Tarnobrzeski Dom Kultury