Świebodziński Dom Kultury

Przystanek – cyfryzacja, kierunek – przyszłość

Zrealizowaliśmy szkolenia, dzięki którym zdobyliśmy nowe kompetencje z zakresu mediów społecznościowych, filmowania oraz montażu i video-storytellingu. Na zajęciach z dziećmi wykorzystujemy zakupioną drukarkę 3D, dzięki której wprowadziliśmy elementy projektowania i druku 3D podczas zajęć z robotyki. Wiedzę wykorzystaliśmy przy tworzeniu elementów budowanych przez dzieci robotów. Do stworzenia materiału wideo na nową stronę kina wykorzystaliśmy kamery zakupione z projektu. Wykorzystaliśmy oświetlenie studyjne i sprzęt filmowy do realizacji materiału na konkursy tańca i Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. W trakcie przygotowania jest nowa strona internetowa ŚDK spełniająca standardy WCAG. W planach: prowadzenie transmisji na żywo z wydarzeń na większym niż dotychczas poziomie (wykorzystanie ekranu poglądowego, kamer dobrej jakości) oraz dalszy rozwój kanału ŚDK TV.


Misją Świebodzińskiego Domu Kultury jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb kulturalnych gminy i powiatu świebodzińskiego. W chwili obecnej głównym celem jest zmiana postrzegania instytucji kultury w świetle rozwoju technologicznego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i kompetencji cyfrowych, chcemy dostosowywać ofertę do oczekiwań naszych odbiorców i możliwie szybko reagować na zmiany w naszym otoczeniu. Zarówno cyfrowym jak i społecznym i kulturalnym. Zadaniem na najbliższe lata jest m.in. rozwinięcie oferty skierowanej do młodzieży i osób w wieku produkcyjnym co wymaga, oprócz ogromnej kreatywności, wykorzystania potencjału i sprzętu technologicznego. Kolejnym celem ŚDK jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu została zmodyfikowana strona Kina ŚDK, a w trakcie tworzenia jest nowa strona ŚDK. Tworzymy także transkrypcje do materiałów wideo na naszym kanale ŚDK TV.

Świebodziński Dom Kultury