Sandomierskie Centrum Kultury

Cyfrowa przyszłość Sandomierskiego Centrum Kultury

Za pomocą zakupionego sprzętu w ramach Konwersji cyfrowej domów kultury Sandomierskie Centrum Kultury planuje nagrać spot reklamowy promujący instytucję. Został nagrany koncert pt. „Na ludową nutę dla Ukrainy”, koncert Sandomierskiego Studia Piosenki z okazji Światowego Dnia Głosu oraz akcja Noc Muzeów. Wszystkie nagrania po obróbce zostaną udostępnione na kanale youtube instytucji. SCK planuje nagrać transmisję online ze spektaklu teatralnego „Nasza Pani” realizowanego przez Teatr Dramatyczny SCK oraz transmisję online z projektu Po drugiej stronie Wisły – Opowieści prawobrzeżnego Sandomierza”.


Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność mającą na celu tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury oraz promocję sztuki, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Do podstawowych zadań Sandomierskiego Centrum Kultury należą m.in.:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze

Sandomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promowania kultury, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa w celu wzbogacania osobowości, kształtowania moralnych i patriotycznych postaw obywateli, kształtowania stosunków współżycia społecznego oraz rozwijania kultury życia codziennego i wypoczynku. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniem polityki kulturalnej państwa, na podstawie własnego programu, wynikającego z aktualnego zapotrzebowania lokalnej społeczności.

Sandomierskie Centrum Kultury