Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Konwersja cyfrowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Umiejętności pozyskane podczas udziału w szkoleniach oraz zakup sprzętu zostaną wykorzystane przy realizacji działań mających na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej:

  • podczas projektowania atrakcyjnej oferty programowej online dostępnej dla wszystkich,
  • dzięki nabytym umiejętnościom posługiwania się nowoczesnymi narzędziami internetowymi, nabytym umiejętnościom obsługi kamery i montażu filmów, wnioskodawca rozszerzy ofertę kulturalną o podcasty, webinary, relacje na żywo, wywiady z artystami, warsztaty online, ale także o zajęcia dla dzieci z: tworzenia podcastów, pisania bloga, warsztatów fotograficznych i z obróbki cyfrowej zdjęć, warsztatów z montażu filmów itp.,
  • dzięki szkoleniom i zakupionemu sprzętowi będzie możliwe dokumentowanie w formie cyfrowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ROK „MG” – robienie dobrej jakości zdjęć i filmów z tych wydarzeń, obrabianie ich w zakupionych programach i udostępnianie ich w internecie,
  • dzięki zakupionym zasobom cyfrowym i możliwości tworzenia treści online, oferta kulturalna ROK „MG”, która dotychczas była ofertą skierowaną głównie do mieszkańców gminy, zyska nowe grono odbiorców (internet nie zna granic).

Uczestniczy szkoleń zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej. Instruktorzy przekażą mieszkańcom nabytą wiedzę podczas zajęć i warsztatów. Dzięki projektowi wnioskodawca rozszerzy obecną ofertę kulturalną o działania online, a w przypadku kolejnej fali zachorowań będzie mógł przenieść praktycznie całą ofertę do sieci.


Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy Olecko i największą w powiecie oleckim. Jest to samorządowa instytucja kultury, posiadającą osobowość prawną, utworzona w celu organizowania działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, dla której prowadzenie tej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Do zakresu działalności ROK należy m.in.:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  • tworzenie warunków i sprzyjanie rozwojowi społecznego ruchu kulturalnego, amatorskiej twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
  • tworzenie wartości kulturalnych, w tym integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturalnych,
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką i wiedzą, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w powyższym zakresie,
  • tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych oraz regionalnego folkloru,
  • kształtowanie podstawowych wartości historii, nauki i kultury regionalnej.

ROK w Olecku