Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Cyfrowa jakość w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka 

W ramach projektu zakupiono cyfrowe wyposażenie w postaci: zestawu sprzętu do realizacji nagrań audiowizualnych i transmisji na żywo w internecie, wyposażono sale multimedialne w projektor multimedialny z akcesoriami, zakupiono urządzenia do wyposażenia studia nagrań do tworzenia i realizacji nagrań dźwiękowych w tym: mix i mastering, nagrania muzyczne i lektorskie, podcasting, postprodukcja oraz inne realizacje, które będą służyły mieszkańcom powiatu wołomińskiego. Pracownicy Fabryczki oraz instytucji współpracujących z nami uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych – projektowanie oferty kulturowej online oraz szkoleniach online.


Misją Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka jest wszechstronna, wielokierunkowa działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna. Instytucja organizuje i współorganizuje szereg różnorodnych działań z zakresu sztuk: muzycznych, teatralnych i plastycznych, uczestnicząc w kreowaniu i realizowaniu polityki kulturalnej powiatu wołomińskiego. Strategia działalności Fabryczki zakłada dwutorowość, czyli animowanie i popularyzowanie lokalnej, amatorskiej działalności artystycznej oraz upowszechnianie kultury i sztuki tworzonej przez profesjonalnych i uznanych artystów.

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka