Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Otwarci na Świat

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury możemy nie tylko rozwinąć się multimedialnie, ale także poszerzać horyzonty docierając do dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych cyfrowo. Możemy relacjonować wydarzenia na żywo, tworzyć warsztaty z wykorzystaniem zakupionych już sprzętów, być nowoczesną placówką otwartą dla wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań. Projekt dał nam narzędzia i możliwości do samorozwoju oraz stworzył warunki do poszerzenia grupy odbiorców poprzez wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich i technologii.


Celem Ośrodka Kultury Gminy Lubin jest propagowanie lokalnej kultury, edukacja kulturalna oraz wspieranie i aktywizowanie mieszkańców naszej Gminy. Jesteśmy miejscem, w którym można realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, integrować i tworzyć własne projekty. Uwzględniamy potrzeby zarówno grup wiekowych, jak i różnych środowisk, wspólnie z mieszkańcami tworzymy kulturalną mapę regionu, bogatą w wydarzenia artystyczne, ukazującą specyfikę, tradycje, walory kulturowe miejscowości, wpisujących się w magię naszej gminy.

Ośrodek Kultury Gminy Lubin