Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki łączy pokolenia i likwiduje bariery

Doposażyliśmy nasz Ośrodek Kultury w sprzęt niezbędny do rozszerzenia oraz poprawy jakości oferty prowadzonych działań edukacyjnych i animacyjnych, zapewniając dostęp szerokiej grupie odbiorców. Wyposażyliśmy salę multimedialną. Dzięki mikroskopowi połączonemu z kamerą stworzymy cykl spotkań naukowych, podczas których poznamy niewidoczne gołym okiem organizmy żyjące w naszym otoczeniu i w ciekawy sposób przekażemy wiedzę naukową. Dzięki zakupionym laserom uczestnicy warsztatów stworzą widowiska laserowe. Rozwiniemy realizowane zajęcia: warsztaty fotograficzne, filmowe, streamingi. Nabyte przez kadrę kompetencje i umiejętności pozwolą nam uatrakcyjnić organizowane cyklicznie gry miejskie. Dzięki Konwersji cyfrowej domów kultury poznaliśmy narzędzia do wspólnej pracy nad projektami, nauczyliśmy się pisać teksty alternatywne do zdjęć i grafik. Naszym celem jest zainteresowanie młodzieży i seniorów nowymi technikami audiowizualnymi. Planujemy wspólnie nagrywać podcasty. Na naszym kanale YT zamieściliśmy 3 filmy tematycznie związane z miastem, z tłumaczeniem na język migowy. Przenośny zestaw pętli indukcyjnej udostępni nasze wydarzenia osobom ze specjalnymi potrzebami.


Celem Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz wsi należących do gminy: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. W skład OKG Grodzisk Mazowiecki wchodzą: Centrum Kultury, Mediateka, Kino 3D 4K Dolby Digital, Studyjne „Kino Wolność“, Radio Bogoria, Gazeta Bogoria, Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP, Galeria Młodych „Radogoszcz”, Dworek w Adamowiźnie, 16 świetlic gminnych. Oferujemy szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje. W naszych obiektach odbywają się zajęcia dydaktyczne dla szkół. Gościmy uznane gwiazdy reprezentujące różne gałęzie sztuki – teatr, kabaret, muzykę klasyczną, jazz. W przestrzeniach wystawienniczych odbywają się wystawy fotografii, grafiki, rzeźby, malarstwa. Realizujemy wiele nieodpłatnych dla mieszkańców gminy programów społeczno-kulturalnych (Strefa Aktywnego Seniora, Program Świetlic Wiejskich, cykle koncertów). OKG jest również miejscem spotkań środowisk naukowych, dyplomatycznych, biznesowych. Organizowane są sympozja i konferencje.

OKG Grodzisk Mazowiecki