Opatowski Ośrodek Kultury

Wirtualne okno opatowskiej kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury przyczynił się do bardzo istotnej zmiany w podejściu do pracy w kulturze wśród pracowników OOK, którzy do tej pory nie brali udziału w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych, informatycznych. Dzięki szkoleniom nabyli umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami do funkcjonowania kultury w sieci. Zbudowało to w nich dodatkową motywację do pracy, zwiększyło zaangażowanie i kreatywność. Pojawiły się nowe pomysły, w tym m. in. realizacja dużego i rozłożonego w czasie pomysłu dokumentowania pasji, hobby mieszkańców Opatowa i okolic pn. „Zacni z Sąsiedztwa”. Przygotowujemy także ramówkę do prowadzenia telewizji internetowej. W OOK działa z wieloma sukcesami studio wokalne „Opatowskie Diamenty”. Uczestnicy, tj. dzieci, młodzież, dorośli i UTW będą mogli nagrywać swoje efekty pracy, dzięki studiu nagraniowemu. W najbliższym czasie remont przejdzie sala widowiskowa w OOK i tu także znajdzie się sprzęt projektowy do streamingu wydarzeń kulturalnych.


Misja: Opatowski Ośrodek Kultury będzie nowoczesnym centrum aktywności lokalnej zorientowanym na kształtowanie tożsamości jej twórców i odbiorców. W animacji działań kulturalno-społecznych będzie odwoływać się do swojego wieloletniego dorobku i kulturotwórczego potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej. Przychylny na potrzeby kulturalne mieszkańców, będzie miejscem społecznościowym udostępniającym środowisku dobra nauki i kultury. W swej działalności będzie aktywizował środowisko do twórczego uczestnictwa w kulturze i zapewniał organizację czasu wolnego, rozrywkę i wypoczynek. Przy zachowaniu dotychczasowych atrakcyjnych form pracy, będzie wprowadzał nowe projekty, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł finansowania. We współpracy z lokalnymi i krajowymi instytucjami oraz organizacjami będzie dążył do osiągnięcia spójności działań stymulujących rozwój miasta. W optymalnej realizacji swoich celów będzie budował wspólnotę lokalną z uwzględnieniem wzajemnych relacji szacunku, zrozumienia, pomocy i akceptacji.

Opatowski Ośrodek Kultury