Obornicki Ośrodek Kultury Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza

Z Kulturą do Sieci

Biblioteka: Projekt pozwolił rozwinąć się pracownikom, poszerzyli swoją wiedzę oraz poznali nowe programy do tworzenia transmisji zarówno na żywo, jak i zaplanowanych do przygotowania w wybranym przez siebie czasie. Ponadto dowiedzieli się, jak można tworzyć i obrabiać filmy oraz jak poprawiać zdjęcia. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można efektywniej promować bibliotekę oraz jej działania. Informacje podane na szkoleniu zostały wykorzystane przy promocji spotkania autorskiego, na którym pojawiło się więcej czytelników w porównaniu z wcześniejszymi spotkaniami.

Obornicki Ośrodek Kultury: szkolenia i webinary umożliwiły pracownikom zdobycie nowych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, stanowią też spore źródło inspiracji. Planujemy nowe formy działania: zamierzamy udostępnić nasze wydarzenia online (poprzez transmisję koncertów, spotkań autorskich, zajęć dla dzieci, itp.), z kolei studio nagrań pozwoli nam zadbać o wysoką jakość przygotowywanych materiałów audio i wideo, a także rozszerzyć nasze działania z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą (np. przygotowując profesjonalne nagrania z zajęć wokalnych, udźwiękowienie spektakli teatralnych, dubbing animacji poklatkowych realizowanych podczas zajęć z dziećmi, realizacja słuchowisk, podcastów itp.). Zakupiony sprzęt pozwoli nam zadbać o profesjonalną oprawę materiałów promocyjnych, które przygotowujemy sami (np. zapowiedzi wydarzeń, sylwetki prezentowanych artystów, relacje wideo z organizowanych imprez, itp.).

Kino Astra: udało nam się podnieść kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w działaniach zespołu, jak i w pracy z widzem.


Głównym celem działalności Obornickiego Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna, zapewnienie jak najbogatszej oferty kulturalnej naszej lokalnej społeczności, ale także aktywizacja oraz zniesienie barier w dostępie do kultury. Współpracujemy ze stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami, ogniskami muzycznymi, lokalnymi artystami i aktywistami oraz instytucjami samorządowymi. 

Misją biblioteki jest odpowiedź na społeczne i kulturowe potrzeby mieszkańców m.in. edukacja i rozbudzanie czytelniczych pasji. Dzięki wszechstronności podejmowanych działań, biblioteka jest chętnie odwiedzana przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Mamy również własne Archiwum Cyfrowe, którego głównym celem jest trwałe zachowanie najcenniejszych zbiorów od ludzi prywatnych i instytucji. Chcemy zapewnić naszym użytkownikom dostęp do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych i ich zachowanie.

Kino Astra jest miejscem spotkań filmowych dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Obok bieżącego repertuaru proponujemy również pokazy specjalne, cykle filmowe, spotkania z twórcami. Wraz z ogólnopolskim projektem KinoSzkoła  prowadzimy edukację filmową dla szkół i przedszkoli.

Obornicki Ośrodek Kultury