Nadarzyński Ośrodek Kultury

Modernizacja cyfrowa Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

W ramach projektu „Modernizacja cyfrowa Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury” powstaje studio nagrań, a w nim będą powstawały podcasty, filmy, może nawet trochę muzyki, będzie miksowany obraz i dźwięk, zmierzymy się z videocastami. Doposażenie ośrodka to możliwość rozwinięcia oferty skierowanej do każdej grupy wiekowej. Pomysłów nam nie brakowało, ale odpowiedniego sprzętu i umiejętności, owszem. Szkolenia to szansa na poznanie nowych narzędzi i samodzielne działania. A dzięki zakupowi i montażowi pętli indukcyjnych w sali widowiskowej, stajemy się bardziej dostępni dla osób z niepełnosprawnością słuchu.


Misją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest:

  • propagowanie szeroko rozumianej kultury
  • wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej społeczności gminy
  • kreowanie i wychowywanie do sztuki poprzez edukację wykorzystującą technologię i sztukę najnowszą
  • bycie instytucją społecznie użyteczną, służebną wobec społeczności
  • bycie „rzeźbą społeczną” – miejscem kształtowania, zmieniania i tworzenia świata
  • miejscem projektującym sytuacje twórcze, miejscem generującym własne, unikalne „fakty kultury aktywnej”

Cele instytucji:

  • krótkoterminowe: kontynuacja realizowanych projektów, zajęć, imprez cyklicznych, udoskonalenie oferty programowej NOK – otwarcie na nowe inicjatywy i trendy kulturowe z wykorzystaniem dotychczasowych  doświadczeń i osiągnięć w oparciu o diagnozę potrzeb i specyfikę miejsca,
  • długofalowe: udoskonalenie oferty programowej, kreowanie wizerunku NOK jako wiodącego centrum kultury w powiecie za pośrednictwem systemu internetowego, promowanie specyfiki kulturalnej regionu, organizacja różnorodnych form szkoleniowych dla pracowników.

Nadarzyński Ośrodek Kultury