Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu

MGOK Węgliniec w przestrzeni cyfrowej

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się nam zakupić profesjonalny sprzęt do streamingu oraz sprzęt nagłośnieniowy. Zakup specjalistycznego zestawu pozwoli nam transmitować online imprezy kulturalno-edukacyjne, wydarzenia regionalne, koncerty, spotkania autorskie itp. Zamierzamy nagrywać warsztaty z naszymi regionalnymi artystami i rzemieślnikami, które udostępnimy poprzez media społecznościowe. W naszej strategii cyfrowej znajduje sie również: nagrywanie podcastów skierowanych do różnych grup społecznych (wraz z ich udziałem) i nagrywanie audiobooków. Dzięki szkoleniom kadra MGOK podniosła swoje kompetencje w trzech obszarach tematycznych: narzędzia cyfrowe, projektowanie oferty programowej online i zarządzanie instytucją kultury.


Głównym celem MGOK w Węglińcu jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników domu kultury w 5 placówkach w zakresie obsługi programów i aplikacji do montażu i obróbki filmów, realizacji dźwięku, fotografii,  marketingu internetowego i komunikacji, autoprezentacji, wykorzystywania social mediów do prezentowania naszych działań oraz doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt umożliwiający innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia nowej oferty online odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. Naszym celem jest nie tylko tworzenie warunków do aktywizacji animatorów kultury, ale i odbiorców oferty, zapewnienie im narzędzi do doskonalenia umiejętności twórczych i stymulowania kreatywności z wykorzystaniem rozwiązań audio-wideo oraz fotografii. Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie komunikacji między instytucją a mieszkańcami gminy Węgliniec.

MGOK Węgliniec