Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Transformacja cyfrowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury MGOK zyskał szansę doposażenia się w nowoczesny sprzęt: komputerowy wraz z oprogramowaniem, do transmisji online, nagłośnienia, projekcji oraz video. Instruktorzy MGOK skorzystali z oferty szkoleniowej, która pokazała im jak w łatwy sposób mogą korzystać z wielu narzędzi internetowych, które do tej pory były dla nich mało znane. Zapoznali się z nowymi technologiami, dzięki którym dowiedzieli się, jak łatwo udostępniać i promować swoje działania w sieci, a także, w jaki sposób mogą one pomóc w dotarciu z ofertą kulturalną do młodych odbiorców. MGOK doposażył się także w system pętli indukcyjnych, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury. W MGOK zostanie także dostosowana strona internetowa ośrodka do wymogów dostępności informatycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Misją MGOK w Sędziszowie Małopolskim jest minimalizowanie dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, jak również organizacja i prowadzenie:

  • działalności kulturalnej – w celu zachęcenia społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • działalności bibliotecznej – dla zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy
  • działalności informacyjnej i promocyjnej – w celu zapewnienia dostępu do informacji dotyczących przyszłych jak i tych już realizowanych wydarzeń kulturalnych

Głównym celem MGOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej, kulturalnej i promocyjnej w obszarze swojego działania. Ponadto celem MGOK jest faktyczna zmiana postrzegania instytucji kultury przez jej odbiorców z siedziby gminnej administracji na centrum aktywności społecznej.

MGOK w Sędziszowie Małopolskim