Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

Konwersja cyfrowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się wyposażyć placówkę w oprogramowanie umożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego osobom niewidomym i niedowidzącym. Wkrótce powstanie również nowa strona internetowa instytucji dostosowana do wymagań WCAG 2.1, dotyczących dostępności treści internetowych. Kadra M-GOK i MG-BP uczestniczyła w licznych szkoleniach i webinarach organizowanych przez NCK, co przełożyło się na nabycie nowych, praktycznych kompetencji cyfrowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja innowacyjnych pomysłów na dalsze działanie. Pracownicy poznali szereg aplikacji internetowych ułatwiających organizację wydarzeń czy zajęć tematycznych, sposoby dotarcia do nowych odbiorców online oraz narzędzia umożliwiające efektywną organizację pracy. W planach jest stworzenie, a następnie bieżąca aktualizacja cyfrowego archiwum wydarzeń kulturalnych, zabezpieczającego pamiątkowe i historyczne materiały foto i wideo dla przyszłych pokoleń mieszkańców gminy.


Misją MGOK w Białej Piskiej jest rozwój społeczności lokalnej poprzez pielęgnowanie różnorodności kulturowej w dialogu, partnerstwie i integracji społecznej. Fundamentalne znaczenie dla wypełniania misji naszej instytucji ma edukacja kulturalna ludzi młodych, ale także poszerzenie kompetencji kulturalnych wszystkich mieszkańców poprzez pielęgnowanie dziedzictwa, wspieranie twórców i aktywizowanie społeczności lokalnych do uczestnictwa w kulturze, wspólne organizowanie wydarzeń kulturalnych (KGW, stowarzyszenia, sołectwa).

Cele strategiczne:

  • kultura dla rozwoju i promocji miasta i gminy,
  • kultura a kapitał społeczny na wsi,
  • edukacja kulturalna,
  • rozwijająca się kadra instytucji,
  • kultura dostępna i partycypacja,
  • biblioteczne centrum informacji i animacji społeczno-kulturalnej,
  • współpraca z innymi instytucjami kultury,
  • rozwój infrastruktury kultury – doposażenie w sprzęt cyfrowy, nagłośnieniowy, systematyczny remont bazy lokalowej.

MGOK Biała Piska