Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Innowacyjna metamorfoza kultury – animacja i edukacja kulturalna w Gminie Ogrodzieniec

Projekt pozwala nam na zmianę działań i daje narzędzia do prowadzenia zajęć nawet wtedy, gdy wystąpią nieprzewidziane sytuacje. W przyszłości będziemy funkcjonować hybrydowo, zarówno stacjonarnie, jak i online. Zaproponowane przez nas zakupy i szkolenia pozwolą na prowadzenie animacji kultury i edukacji kulturalnej w profesjonalny sposób i na wysokim poziomie oraz przyczynią się do lepszego standardu i ciekawszej oferty kulturalnych działań. Planujemy upowszechniać kulturę, tożsamość miejsca, dokumentować nasze dziedzictwo. Zakupiony sprzęt pozwoli nam odbudować więzi z naszymi odbiorcami, spotkania online również przybiorą inną, nowoczesną i graficznie rozbudowaną formę. Instytucja stanie się bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, także odbiorcami naszej kulturalnej oferty.


MGOKiS w Ogrodzieńcu prowadzi działalność kulturalną, upowszechniania i tworzenia kultury i sztuki, sportowo-rekreacyjną i turystyczną, organizacji wypoczynku, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony i promocji tradycji kulturowych, promocji gminy i jej mieszkańców, nawiązuje kontakty i współpracuje z artystami, twórcami i instytucjami kultury w kraju i za granicą.

Podstawowe zadania:

  • rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
  • przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych
  • kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  • stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.
  • edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce
  • popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
  • współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu

MGOKiS Ogrodzieniec