Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

MCK – Moc Kultury na scenie i w sieci

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury pracownicy MCK mieli możliwość uczestniczenia w szeregu spotkań i szkoleń, dzięki którym uzyskali wstępna wiedzę na temat aktualnych trendów i możliwości rozwoju w zakresie wirtualnej rzeczywistości, produkcji i postprodukcji materiałów cyfrowych, projektowania oferty w sposób umożliwiający jej udostępnianie za pomocą nośników cyfrowych na miejscu oraz w sieci. Uzyskane informacje oraz dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu działalności online wykorzystane zostały w celu dokonania analizy zasobów sprzętowych, możliwości organizacyjnych, zasobów ludzkich, w tym w kontekście zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W efekcie osoby zainteresowane mogły określić jakich szkoleń oczekują w ramach dalszej realizacji projektu. Sprecyzowane zostały wymagania funkcjonalne dla sprzętu i oprogramowania w taki sposób, by przyszłości można było wszystko połączyć w elastyczny system. Na tej bazie zrealizowano zakup sprzętu oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie programów graficznych i social mediów.


Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej to samorządowa instytucja kultury, ponad 25 lat działająca na rzecz społeczności lokalnej. MCK realizuje koncepcję „domu społecznego”, czyli takiego funkcjonowania centrum, aby stało się ono nie tylko miejscem wydarzeń kulturalnych i edukacji artystycznej, ale także jednostką otwartą na pomysły i inicjatywy społeczności lokalnej, skupiającą wokół siebie różne grupy wiekowe i pasjonatów rozmaitych dziedzin. Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się zazwyczaj ponad 200 imprez, w których uczestniczy około 45 tysięcy widzów – zarówno spektakle, koncerty, kabarety gościnne, jak i własne produkcje teatralne MCK. Nasza instytucja prowadzi także działalność edukacyjną (warsztaty artystyczne i grupy twórcze dla dzieci, młodzieży dorosłych), oraz realizuje projekty społeczne (w tym dla seniorów i grup objętych ryzykiem wykluczenia społecznego).

MCK Ruda Śląska