Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Wirtualna Strefa Kultury

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury zakupiliśmy sprzęt i elementy wyposażenia do mobilnego studia filmowego. Wykorzystujemy je także do nagrywania i transmisji wydarzeń. Ważnym elementem jest także instalacja urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. w sali teatralnej, w kasach, placówkach MOK).

Planowane przyszłe działania:

 • Mobilne Studio Filmowe, studio podcastowe – stworzenie sieci zaangażowanych w projekt osób, moderowanie inicjatyw oddolnych i udostępnianie stacjonarnego studia i pracowni podcastu
 • nagrania i transmisja live wydarzeń ważnych, z długoletnią tradycją, nawiązujących do historii miasta
 • pokazanie antropologii i etnografii z felietonistycznym, lekkim polotem za pomocą podcastu, odkrywającego drobne zjawiska przez pryzmat kultur świata i Małej Ojczyzny
 • gra terenowa poświęcona postaci Otto Sterna wybitnego fizyka, noblisty, urodzonego w Żorach
 • promocja  miasta, wzrost świadomości dot. lokalnej historii własnego dziedzictwa

Braliśmy także udział w różnych szkoleniach (m.in. z projektowania oferty kulturalnej online z włączeniem społeczności lokalnej; z obsługi programu do montażu, korekcji barwnej i postprodukcji audio; sposobu użytkowania nowego sprzętu – przenośnych i stałych pętli indukcyjnych).


Cele MOK w Żorach:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
 • przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze

Realizacja przez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej
 • wydarzeń kulturalnych
 • diagnozowania potrzeb kulturalnych

W najbliższych latach planujemy skupić się na:

 • dostępności oferty edukacji kulturalnej i artystycznej
 • podniesieniu kompetencji cyfrowych kadry kultury
 • rozbudowaniu bazy sprzętowej umożliwiającej realizację i rejestrację wydarzeń artystycznych i działalność w sieci z zachowaniem najwyższych standardów i jakości oferty
 • włączenie społeczności lokalnej do wspólnej realizacji wydarzeń z wykorzystaniem najnowszej technologii i posiadanego wyposażenia

MOK Żory