Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach

e-KULTURA Pionki 21'

Dzięki zakupionemu w ramach otrzymanego grantu sprzętowi oraz oprogramowaniu, MOK w znacznym stopniu mógł zwiększyć zakres i różnorodność oferty kulturalnej. Poprzez wykorzystanie urządzeń do łączności online mogliśmy profesjonalnie prowadzić zajęcia z uczestnikami naszych sekcji: muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz rękodzielniczej. Transmisje LIVE na platformie Facebook MOK oraz w lokalnej telewizji kablowej Kurier Pionkowski umożliwiły nam dostęp do nieosiągalnej do tej pory liczby odbiorców. Działania podejmowane przez MOK w Pionkach, zarówno te cykliczne, jak i nowe – wprowadzone do naszego kalendarza podczas trwającego projektu NCK były promowane i relacjonowane w materiałach wideo i foto, przy wykorzystaniu nowego sprzętu oraz dzięki nowym możliwościom, które daje nam oprogramowanie do obróbki materiałów medialnych i promocyjnych. Uczestnicząc w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez NCK, zapoznaliśmy się z szeregiem innowacyjnych narzędzi usprawniających pracę naszej instytucji. Udało nam się wprowadzić do pracy codziennej nieużywane wcześniej przez nas aplikacje, m. in.: Arkusze Google, Kalendarz Google, Trello, Canva. Dzięki dofinansowaniu grantowemu wprowadziliśmy do naszej oferty materiały wideo z transkrypcją dla osób niesłyszących i niedosłyszących.


Celem MOK w Pionkach jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  • Rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
  • Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
  • Działalność instuktażowo-metodyczna,
  • Prowadzenie kursów języków obcych, kursów obsługi komputera,
  • Koordynacja działalności kulturalnej na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
  • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
  • Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.

MOK Pionki